www.rickytong.com - Alan Tam Music Database
譚詠麟大碟目錄 | ALAN TAM'S MUSIC DATABASE 搜尋:
ATMDB 考考你:
『愛』 這 首 歌 收 錄 於 哪 張 唱 片 ?

答案


愛人‧女神 - (www.rickytong.com/atmdb) 愛人‧女神
(電影『愛人‧女神』主題曲)
原曲:You drive me crazy - Shakin' Stevens
作曲: Ronnie Harwood
填詞: 黎彼得
監製: 關維麟
語言:粵語
收錄於大碟:愛人‧女神 (1982) / 精裝譚詠麟 (1982) / 譚詠麟84演唱會(單CD版) (1984) / 永恆的珍 (1997) / 譚詠麟'84演唱會(雙CD版) (1997) / 譚詠麟魅力千禧演唱會 (2000) / 譚詠麟'87演唱會(雙CD版) (2002) / 左麟右李演唱會2009 (2009)
其他版本:愛人.女神(合唱版) (粵語)

顯示和弦 | 隱藏和弦

(D)我對(Bm)你嘅愛(G)有信(A)心
(D)信你對(Bm)我 永遠(G)無變(A)更
係我嘅(D)愛(F#m)人(G)(A)
敬愛嘅(D)女(F#m)神(G)(A)

我唱嘢有你無變音 我嘅世界永遠你最親
係我嘅愛人 敬愛嘅女神

(G)望見你就最開(A)心 (G)令我態度變天(A)真
(G)若你有日變心 若你棄舊愛新
我(E)始終一心一意 (A)不惜犧牲

有了你世界無戰爭 我要愛你 愛到瞓哂身
係我嘅愛人 敬愛嘅女神

愛人‧女神 (1982)

精裝譚詠麟 (1982)

譚詠麟84演唱會(單CD版) (1984)

永恆的珍 (1997)

譚詠麟'84演唱會(雙CD版) (1997)

譚詠麟魅力千禧演唱會 (2000)

譚詠麟'87演唱會(雙CD版) (2002)

左麟右李演唱會2009 (2009)網路譚詠麟歌曲資料庫(ATMDB)
Online since September 2001 - Programmed by Ricky Tong
Comments or suggestions please send to admin@rickytong.com
.