www.rickytong.com - Alan Tam Music Database
譚詠麟大碟目錄 | ALAN TAM'S MUSIC DATABASE 搜尋:
ATMDB 考考你:
『情不變』 這 首 歌 收 錄 於 哪 張 唱 片 ?

答案


你是我的女人 - (www.rickytong.com/atmdb) 你是我的女人
原曲:Under the Boardwalk - The Drifters
作曲: Artie Resnick / Kenny Young
填詞: 向雪懷
編曲: Richard Yuen
監製: 葉廣權
語言:粵語
收錄於大碟:情心義膽 (1993) / 譚詠麟94純金曲演唱會(香港大球場) (1994) / ALAN‧聽 (2006)

顯示和弦 | 隱藏和弦

獨白:「人生如舞台,每一個人好多時都要擔演唔同嘅角式,或者喺好多人嘅眼裡面,我係一個強者,有大無畏嘅精神,但係無論點強都好,都逃唔出「情」字呢一關。而妳喺我生命裡面,唔單止係喜怒哀樂嘅原動力,而且仲係我唯一嘅最愛。」

唯有你(E)的擁抱 能慰解心中的痛(B)苦
成就(F#m)與你 我會寧願(B7)這輩子也是凡(E)夫
今天的(A)戀愛 你與我(E)都會在(C#m)乎
容我(E)輕呼一聲 Ba(B)by, I love (E)you

(Under the (C#m)boardwalk) 只要你開心
(Under the (B)boardwalk) 你是我的女人
(Under the (C#m)boardwalk) 給我你的一生
(Under the (B)boardwalk) 我是你的信心
(Under the (C#m)boardwalk boardwalk)

唯有你的一吻 能吻走寂寞 令今生更動人
能令我亢奮 能再與愛發生親近
痴心的戀愛 抹去了心裡淚痕
容我輕呼一聲 Baby, I love you

情心義膽 (1993)

譚詠麟94純金曲演唱會(香港大球場) (1994)

ALAN‧聽 (2006)網路譚詠麟歌曲資料庫(ATMDB)
Online since September 2001 - Programmed by Ricky Tong
Comments or suggestions please send to admin@rickytong.com
.